Стани член

Начало | Стани член

Национално Сдружение на Хора Страдащи от Хронична Миелогенна Левкемия - ХМЛ

 

До Управителния съвет
на НС на ХМЛ гр. Ловеч

 

МОЛБА

 

 

от .................................................................................................................................

л.к. №................................................./................................./гр...................................

Адрес..........................................................................................................................

Телефон за контакт:...........................................................................................................

 

Уважаеми господа,

Моля да бъда приет/а за член на Националното Сдружение на хора страдащи от ХМЛ. Запознат/а съм с Устава на Сдружението и приемам и подкрепям безрезервно целите и задачите, които си поставя.

 

....................................../.......................................
             място                               дата

 

Кандидат член:........................................           Председател:...............................

 

 

* Копирайте си бланката в Word и я попълнете, след което ни я пратете по факса или на е-mail, които можете да намерите в рубриката "За контакти"