ВТОРО МНЕНИЕ

Начало | Относно ХМЛ | ВТОРО МНЕНИЕ

Преди да започнеш лечение е възможно да потърсиш второ мнение за своята диагноза или лечебен план. Ако решиш да потърсиш второ мнение, бъди сигурен че имаш пълни копия на медицинската си документация, оригинални изследвания, биопсични материали, други медицински документи, които консултантът би поискал. Хубаво е да имаш по две копия на документите- едно за тебе и едно за консултиращият лекар.
Имай в предвид, че второто мнение би било неадекватно, ако не е извършено от специалист в лечението на ХМЛ (хематолог)

Въпроси при избор на лекар и клиника:
1.Какъв е опитът на лекаря/ клиниката в лечението на ХМЛ. Какъв брой пациенти с ХМЛ се лекуват в момента?
2.Клиниката акредитирана ли е за лечение на ХМЛ?
3.Провеждат ли се в болницата клинични изпитвания?
4.Лекарят или клиниката свързани ли са с медицински център или университет?
5.Възможностите за прием в извънработно време или през уикенда в случай на спешност