ВИСОКОДОЗОВА ХИМИОТЕРАПИЯ

Начало | Относно ХМЛ | ВИСОКОДОЗОВА ХИМИОТЕРАПИЯ

последвана от костномозъчна (стволовоклетъчна) трансплантация е метод, при който се прилагат високи дози химиотерапия унищожаващи раковите клетки. След приключване на химиотерапията, клетки предшественици (стволови клетки) взети от костния мозък на пациента или донор се вливат за да възстановят нормалното кръвотворене.