ЦЕНАТА НА УЧАСТИЕ В КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ

Начало | Относно ХМЛ | ЦЕНАТА НА УЧАСТИЕ В КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ

Клиничните изпитвания са доста скъпи за спонсора на проучването. Разходите за пациента варират в зависимост от вида на проучването, спонсора на проучването и каква част от разходите свързани с проучването покрива той. Попитайте екипа на изпитването относно евентуалните разходи за вас, които спонсора не покрива (пътуване, хотел, допълнителни изследвания и др.)