ТАРГЕТНА ТЕРАПИЯ

Начало | Относно ХМЛ | ТАРГЕТНА ТЕРАПИЯ

Използва лекарства, които разпознават и атакуват специфично раковите клетки, без да унищожават нормалните. Терапията с тирозинкиназни инхибитори е таргетна терапия за лечението на ХМЛ. Те блокират ензим, наречен тирозинкиназа, който кара стволовите клетки да се размножават. Няколко са медикаментите използвани за лечението на ХМЛ.
Съвременният подход в лечението на ХМЛ е директно подтискане на молекулния дефект отговорен за болестта. Това се постига, чрез използването на така наречените „тирозинкиназни инхибитори”, молекули директно подтискащи bcr/abl тирозинкиназата произвежданата от Ph(+) хромозоми при ХМЛ и отговорна за повишеното клетъчно делене.
Imatinib mesylate (Glivec®) (Иматиниб мезилат; Гливек) е първия тирозинкиназен инхибитор одобрен за лечение на ХМЛ. Директно подтиска размножаването и предизвиква клетъчна смърт чрез инхибиране на тирозинкиназната активност на BCR/ABL положителни клетки при ХМЛ.
За пациенти в хронична фаза на ХМЛ, Гливек 400мг. на ден е най-добрия избор за първа линия на лечение. Води до хематологичен отговор при почти всички пациенти , цитогенетичен отговор при 70% от пациентите с тригодишна преживяемост 94%.
Стандартната дозировка е 400мг. на ден по време на хранене с голяма чаша вода. Лечението продължава докато има полза от прилагането му. Твоят лекар ще проследява периодично показателите на кръвната картина и отговора ти към лечението.
Страничните ефекти на лекарството обикновено са леки и се проявяват в първия месец от лечението и изчезват след това. Различните хора реагират различно на лечението и някои могат да нямат изобщо странични ефекти, докато при други те да са тежки и да налагат спирането на лекарството или приемането на медикаменти подтискащи страничните ефекти на Гливека.
Най- честите странични ефекти са задържането на течности в организма и появата на отоци; гадене; болки по костите и мускулни крампи; кожни обриви; разстройство; намаляване на кръвните клетки.