СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО

Начало | Относно ХМЛ | СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО

Системната химиотерапията е най-ефективният метод за унищожаване на бързоделящите се ракови клетки. Тези лекарства обаче не са селективни и засягат и унищожават и нормалните клетки.
Въвеждането на прицелната терапия в лечението на ХМЛ всъщност превърна едно злокачествено кръвно заболяване в хронична болест. Както беше споменато и по-горе, страничните ефекти обикновено са леки и се овладяват в хода на лечението или чрез прилагането на някои симптоматични средства. Въпреки това, ти трябва да си запознат с възможните странични реакции и рисковете, които носят за теб. Такива са:

НАМАЛЕНА ПРОДУКЦИЯ НА КРЪВНИ КЛЕТКИ: червени кръвни клетки, бели кръвни клетки и тромбоцити се произвеждат постоянно от костния мозък.

МИЕЛОСУПРЕСИЯ (подтискане на костния мозък) е израз, който се използва в случаи, в които лечението повлиява способността на костния мозък да произвежда нормално количество кръвни клетки. Обикновено е възможна появата при започване на терапията. Бързото спадане на кръвните показатели крие и своите рискове. Затова е необходимо редовно проследяване в хода на лечението.

АНЕМИЯ е израз, който се използва, когато при миелосупресията има намалено производство на червени кръвни клетки и хемоглобин (съдържанието на червените кръвни клетки). При анемия пациентът се чувства отпаднал. Леката и умерена анемия е възможно да се появи при започване на лечението.


НЕУТРОПЕНИЯ е израз, който се използва, когато миелосупресията води до намаление на неутрофилите - основните представители на белите кръвни клетки. Тъй като неутрофилите играят важна роля в борбата с инфекциите, ниския брой неутрофили може да доведе до развитието на тежки, дори животозастрашаващи инфекции, които налагат приемането в болница и прилагането на антибиотици. Също, ако абсолютният неутрофилен брой е нисък, лекарят може временно да спре или намали дозата на приеманото лекарство. Инфекцията често е съпроводена от температура. Други симптоми са втрисането и нощните изпотявания.


СЪВЕТИ ПРИ СЪМНЕНИЕ ЗА ИНФЕКЦИЯ  КАЖЕТЕ ВЕДНАГА НА ЛЕКУВАЩИЯ ЕКИП АКО ИМАТЕ:

  • ТЕМПЕРАТУРА ПОВЕЧЕ ОТ 38ОС
  • ВТРИСАНЕ
  • ВЪЗПАЛЕНО ГЪРЛО
  • ОБРИВ
  • ДИАРИЯ
  • ЗАЧЕРВЯВАНЕ, ПОДУВАНЕ ИЛИ БОЛКА ОКОЛО РАНА


За да предотврати и контролира неутропенията лекарят ще проверява левкоцитния и неутрофилния брой в хода на лечението.


ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ е израз, който се използва когато кръвните плочици (тромбоцтитите) са твърде ниски. Тромбоцитите помагат на кръвта да започне да се съсирва при кървене, затова при ниски тромбоцити е възможно появата на синини, кървене от носа или венците, или кървене без предшестващо нараняване (спонтанно кървене). Уведоми незабавно своя лекар ако имаш някой от изброените симптоми.

Запознай се детайлно с листовката за пациента на предписаното ти лекарство. Информирай твоя лекуващ лекар при появата на всеки нов симптом, които те притеснява дори да смяташ че е маловажен.