ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ

Начало | Относно ХМЛ | ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ

Някои параметри от лабораторните показатели или състоянието на пациента служат като индикатори за определяне на прогнозата и риска при пациента и определяне на лечението.
Такива фактори са:

 • възрастта на пациента
 • фазата на болестта
 • количеството на бластните клетки в периферната кръв и костния мозък
 • размера на далака при диагностицирането
 • общото състояние на пациента

На базата на тези показатели са разработени математически и статистически модели, които дефинират прогнозата при пациента и хода на болестта. Такъв индекс е Sokal score (Сокал скор) при ХМЛ.
Изчислява се по формулата:
(0.011(възрастта-43)+0.0345(размер на далака-7.5см)+0.188[(брой тромбоцити/700)2-0.563]+0.0887(%бласти в периферната кръв-2.1).

В зависимост от Sokal score се различават три групи
1) с нисък риск с индекс <0.8
2) със среден риск с индекс 0.8-1.2
3) висок риск при индекс >1.2

ВЪПРОСИ КЪМ ЛЕКАРЯ, АКО ТОЙ НАЗНАЧИ ДАДЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ:

 • защо назначавате това изследване?
 • с какво резултатът би ни помогнал?
 • може ли резултатът да бъде получен с друго изследване?
 • колко време продължава изследването?
 • ще боли ли?
 • след колко време ще бъде готов резултата?
 • кога ще обсъдим резултата от изследването?
 • ще трябва ли да заплатя някаква сума?
 • трябва ли да има придружител с мен по време на изследването?
 • трябва ли някой да ме придружи до вкъщи след изследването?
 • какви са възможните рискове, усложнения и странични ефекти?