ЛЕВКОФЕРЕЗА

Начало | Относно ХМЛ | ЛЕВКОФЕРЕЗА

това не е метод за лечение, а за временно справяне със състоянието при висок левкоцитен брой. При високи стойности на левкоцитите, започването на химиотерапия крие риск от бързо унищожаване на голям брой клетки. Това може да доведе до така наречения тумор лизис синдром и бъбречна недостатъчност. За да се избегне това, чрез специален апарат, кръвта минава през филтри, които улавят и задържат левкоцитите. Процедурата води до бързо намаляване (механично) на левкоцитите. Възможно е извършването на няколко сеанса преди започване на лечението.