ЛЕЧЕНИЕ

Стандартното лечение с медикаменти не може напълно да излекува ХМЛ. Целта на лечението е да се постигне ремисия на болестта. Ремисията е термин, който се използва за състояние, при което няма симптоми и признаци на болестта и лабораторните показатели са в норма. При ХМЛ по-често се използва израза „отговор”. В зависимост от чувствителността на техниката, с която се доказва се наблюдават:

  • хематологичен отговор: нормални показатели на кръвната картина (хемоглобин; левкоцити; тромбоцити), липса на уголемена слезка или черен дроб. В костния мозък и в периферната кръв, чрез по-чувствителни методики все още се доказва наличието на Ph(+) клетки;
  • цитогенетичен отговор: доказване или не на Ph(+) хромозоми. В зависимост от процента на положителните хромозоми се различава 1)Цитогенетичен отговор ( по-малко Ph(+) клетки отколкото при старта на лечението); 2) Голям цитогенетичен отговор (<35% Ph(+) клетки но повече от 0); 3) Пълен цитогенетичен отговор (0% Ph(+) клетки);
  • молекулярна ремисия: негативен резултат при PSR изследване за мутация BCR/ABL. Изключително чувствителен метод, чрез който може да се докаже 1 на 100 000 000 клетки.

Съществуват различни видове лечение за ХМЛ. Някой от тях се смятат за „стандартни” (използват се широко към момента), а други се смятат за експериментални и ефекта им се доказва в клинични изпитвания. Когато клиничните изпитвания докажат своето предимство, изследваното лечение може да стане стандартно (за повече информация виж раздел клинични изпитвания).