КОСТНОМОЗЪЧНА ТРАНСПЛАНАТАЦИЯ

Начало | Относно ХМЛ | КОСТНОМОЗЪЧНА ТРАНСПЛАНАТАЦИЯ

рез нея единствено е възможно излекуване от ХМЛ. Подходяща е при млади пациенти с наличен родствен съвместим донор. Средство на избор е и при пациенти, които не са постигани молекулярна ремисия или са резистентни към Гливек или втора генерация тирозинкиназни инхибитори.
Понякога е необходимо прилагането на много високи дози химиотерапия или лъчетерапия за да могат да се унищожат раковите клетки. По време на трансплантацията нормалният костен мозък се унищожава заедно с раковите клетки. Трансплантирането (присаждането) на костен мозък или стволови клетки, в последствие води до възстановяване на нормалното кръвотворене.
Поради факта, че по време на трансплантация организмът е подложен на голямо напрежение, това не е процедура на избор за всеки пациент. Някои от факторите, които се вземат под внимание са възрастта, хода на болестта, стадия на болестта, отговорът към проведеното лечение и шансовете за успешна трансплантация. Повечето трансплантации към момента се извършват със стволови клетки и по-рядко с костен мозък. В сравнение с костномозъчната трансплантация, трансплантирането на стволови клетки е по-лесно за изпълнение и организма възстановява бързо нормалното кръвотворене.