КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

Начало | Относно ХМЛ | КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

Клиничните изпитвания са изследвания, създадени за да се отговори на специфични въпроси относно новите лекарства или начини за използването на старите.

Клиничните изпитвания могат да:

  • проверяват действието на нови лекарства
  • добавят нови лекарства към стандартно лечение
  • търсят нови начини за прилагането на стандартни медикаменти
  • проверяват как промяната на начина на живот помага на пациентите
  • търсят начини да предотвратят развитието на рак
  • сравняват действието на стандартните медикаменти с нови, с цел да подобрят лечението с възможно по-малко странични ефекти.

Новото лечение трябва да премине поне три фази на изпитване преди да стане стандартно лечение в клиники и болници. Всяка фаза е създадена да отговори на специфични въпроси. Всяка следваща фаза се основава на информацията, получена от предишната. Пациентът може да участва в различните фази в зависимост от състоянието си, фазата на болестта и конкретните цели на изпитването.


ФАЗА 1
Първата фаза на клиничното проучване изследва най-добрия начин за приложение на лекарството и в какви дози то може да бъде давано безопасно. Лечението вече е било изследвано в лаборатория и върху животни, но изследователите трябва да проверят как то действа и върху хората. Тази фаза обикновено е свързана с най-много рискове за пациента. Тя обикновено се предлага на малък брой пациенти, които не са имали успех с прилагането на стандартните лечения. Пациентите са проследявани стриктно по време на лечението.

ФАЗА 2
След като Фаза 1 определи начина на приложение и безопасната доза, във фаза 2 се определя колко ефективно е това лечение за определен вид рак.

ФАЗА 3
Ако лечението премине във фаза 3, това означава, че то е безопасно и дава обещаващи резултати при лечението на болестта. В тази фаза се включват и лекуват голям брой пациенти, за да се потвърдят предполаганите резултати от предишните две фази. В тази фаза обикновено се сравняват терапевтичните резултати от новото лечение със стандартно такова.

УЧАСТИЕ В КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ
Клиничните проучвания предлагат много потенциални ползи и рискове. Включените в клиничното изпитване имат шанса да се лекуват с медикаменти, които са недостъпни за всички пациенти и са наблюдавани стриктно през целия процес. Въпреки това, ако си включен в клинично изпитване, това може да означава, че при теб се прилага и стандартно лечение. Ако получаваш новото лекарство, то може да бъде или да не бъде ефективно в сравнение със стандартното лечение, както и да бъде или не по-рисково. Принципно ползата от включване в клинично изпитване съществува, като се има предвид, че изпитванията са базирани на опита от „стандартните терапии”. Изследователският екип ще обясни всички възможни рискове и ползи от конкретното клинично изпитване.