КАКВО Е ХРОНИЧНА МИЕЛОГЕННА ЛЕВКЕМИЯ

Начало | Относно ХМЛ | КАКВО Е ХРОНИЧНА МИЕЛОГЕННА ЛЕВКЕМИЯ

Хроничната миелогенна левкемия (ХМЛ) е една от четирите най-чести форми на левкемия при възрастни. Заболяването се развива в резултат на аномалия на стволовите клетки в костния мозък. Аномалията се намира върху дефектен ген, отговорен за производството на белтък, който контролира продукцията на белите кръвни клетки. Хронична означава, че заболяването се развива бавно и е възможно дълго време човек да няма признаци на болестта.

ПРИЧИНИ

Няма доказана категорична връзка между излагането на цитотоксични, или вирусни агенти и развитието на ХМЛ. В изследвания е доказано по-бързата прогресия до бластна криза при тютюнопушене, затова се смята, че тютюнопушенето има отношение към преживяемостта при ХМЛ. След атомните бомбардировки в Хирошима и Нагасаки е наблюдавано повишение на честотата на ХМЛ, доказващо влиянието на високи дози йонизираща радиация.

Повечето хора с ХМЛ имат генетична аномалия известна като Филаделфийска хромозома. Това не е наследствено заболяване, а появяващ се генетичен дефект в стволовата клетка.
Всяка клетка в човешкото тяло има определен брой хромозоми, които са структурите съдържащи генетичния материал (ДНК). ДНК определя ролята на всяка една клетка в организма. При ХМЛ по време на деленето на клетките, част от хромозома 9 (гена ABL) погрешно се прехвърля върху хромозома 22 на определено място на гена BCR. В резултат се получава така наречената Филаделфийска хромозома, съдържаща нов ген известен като BCR-ABL. Този ген е отговорен за производството на белтък, който е ензим наречен Тирозин киназа. Ензимът Тирозин киназа стимулира производството на абнормни бели кръвни клетки от костния мозък.