ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАЦЕБО („ФАЛШИВО” ХАПЧЕ) ВЪВ ФАЗА 3 НА КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ

Начало | Относно ХМЛ | ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАЦЕБО („ФАЛШИВО” ХАПЧЕ) ВЪВ ФАЗА 3 НА КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ

Клиничните изпитвания, които проучват лекарства или режими при онкологично болни пациенти рядко използват плацебо група, която не получава никакво лечение за болестта. Плацебо е възможно да се използва при пациенти, който са приключили „стандартно” лечение и се изследва „поддържащо” лечение за болестта, или използването на допълнителен медикамент към „стандартно” лечение. Фаза 3 изпитвания обикновено избират на произволен принцип както пациентите за експерименталната група, на която се прилага изпитваното лекарство, така и тези за контролната група, на която се прилага стандартно лечение. Пациентите, които са в контролната група също имат полза от прилаганата стандартна терапия.