ИНФУЗИЯ (вливане) НА ДОНОРСКИ ЛИМФОЦИТИ

Начало | Относно ХМЛ | ИНФУЗИЯ (вливане) НА ДОНОРСКИ ЛИМФОЦИТИ

е лечение, което обикновено се използва след трансплантация на стволови клетки. Използват с лимфоцити (тип бели кръвни клетки) взети от донора. След вливането им в приемателя, донорските лимфоцити разпознават раковите клетки като чужди на организма и ги унищожават.