ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Начало | Относно ХМЛ | ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Информираното съгласие е процес, в който пациентът се запознава с всички очаквани рискове и ползи от клиничното изпитване. След като изследователският екип разясни всичко и нямате повече въпроси, ще ви помолят да подпишете формата за „Информирано съгласие”. Тази форма съдържа цялата информация относно рисковете и ползите от клиничното изпитване. След като бъде отговорено на всичките ви въпроси и решите да участвате в клиничното изпитване, ще подпишете собственоръчно формата и ще бъдете включени в изпитването.