Цели и задачи

Начало | Цели и задачи

Основна Цел и задача на НСНЦХСХМЛ е да съдейства и помага на всички пациенти с ХМЛ и други заболявания на територията на Република България при лечението и снабдяването с лекарства, съответните консумативи, диетични храни, здравна просвета и запознаване с последните достижения на медицината в борбата с тези заболявания, подпомагане на социално слабите от тях и тези, които се нуждаят от грижи и социалната им адаптация и личностна реализация.