ФАЗИ НА ХМЛ

Начало | Относно ХМЛ | ФАЗИ НА ХМЛ

Типично ХМЛ преминава през три фази. Те се определят от броя на белите кръвни клетки и тежестта на симптомите. Част от белите кръвни клетки не стигат до крайните фази на своето развитие и остават незрели. Тези бели кръвни клетки се наричат бластни. Процента на бластните клетки също служи за определяне на фазите на болестта.

Хронична фаза: при нея болестта прогресира много бавно и може да остане стабилна за дълъг период от време. Типично в костния мозък и периферната кръв има по малко от 5% бластни клетки. Тази фаза продължава около 4-6 години и повечето пациенти се диагностицират тогава. Възможно е да имат само леки симптоми на болестта и водят нормален начин на живот.
Хората в тази фаза имат периодични визити при лекаря за контролни изследвания и получават своето лечение без да постъпват в болница.

Акцелерирала фаза: при нея болестта прогресира по-бързо. Бластните клетки в костния мозък или периферната кръв са между 10-19%. Може да има засилване на съществуващите симптоми или появата на нови. Лечението на тази фаза е по-интензивно, което обикновено се извършва в болнична обстановка. Тази фаза обикновено трае между 6-12 месеца, докато се повлияе от лечението или премине в следващата фаза.

Бластна фаза: при нея в костния мозък и/или периферната кръв има между 20-30% (и повече) бластни клетки. Това означава, че в костния мозък голяма част е заместена от незрели бластни клетки, които пречат на функционирането на нормалните клетки. Тази фаза се нарича също „бластна криза” и продължава около 3-6 месеца. Някои пациенти с по-агресивна болест преминават директно от хронична фаза в бластна криза. В тази фаза освен нарастване броя на бластните клетки има и засилване на общите симптоми на болестта.