DASATINIB (SPRYCEL®) (ДАЗАТИНИБ; СПРАЙСЕЛ)

Начало | Относно ХМЛ | DASATINIB (SPRYCEL®) (ДАЗАТИНИБ; СПРАЙСЕЛ)

друг представител на втора генерация тирозинкиназни инхибитори. Подтиска множество ензими. Показан е за лечението на пациенти резистентни или с непоносимост към предшестващи терапии, включително към Гливек. Повлиява и мутациите резистентни към Гливек. Дневната дозировка на лекарството в 100мг. еднократно с възможност за повишаване до 140мг;
По-честите странични ефекти включват задръжка на течности с появата на отоци; кървене; кожни обриви; намаление на кръвните клетки; гадене; да се използва с внимание при пациенти със сърдечни заболявания;