АКТИВНО УЧАСТИЕ В ТВОЕТО ЛЕЧЕНИЕ

Начало | Относно ХМЛ | АКТИВНО УЧАСТИЕ В ТВОЕТО ЛЕЧЕНИЕ

Отношението ти към лечебния процес е изключително важно. Ти си част от твоето лечение, и голяма част от пациентите се чувстват по-добре, когато участват активно в лечението. Първата част от това участие е да задаваш въпроси, да знаеш възможните алтернативи и да работиш в екип с твоя лекар. Трябва да се чувстваш комфортно с твоя лекар и отношението му към теб. Ако не е така обсъди това, което те притеснява. Помни, че вярата в твоя лекуващ екип често води и до вяра в лечението. Ако е явно, че ти и твоя лекар не си пасвате, обсъди възможностите за смяна на екипа.

Твоите въпроси ще бъдат различни през различните визити – от първата визита и обсъждане на заболяването до поредната проследяваща визита и наблюдение. Питай за времето на посещението, лечението и провежданите изследвания. Твоят лекар може да помогне в обяснението на провежданите изследвания, да определи отговорът на лечение и възможности за бъдещо лечение в зависимост от постигнатият ефект.

Въпреки, че всеки човек е различен и отговорът на лечението е различно при различните пациенти, ако познавате човек с подобна диагноза и лечение би ти било от голяма утеха. Ако искаш да разговаряш и споделяш с пациенти със сходна диагноза се обърни към лекуващият екип относно възможностите за включване в група за взаимопомощ.