Среща на пациенти с хронична миелоидна левкемия във Варна

24.11.2010

На 27 ноември 2010 г. от 11:00 до 17:00 часа в хотел „ГОЛДЪН ТЮЛИП - БИЗНЕС ХОТЕЛ ВАРНА” ще се проведе среща на пациенти с хронична миелоидна левкемия (ХМЛ) и техни близки, както и лекари, които ги лекуват в Клиниката по хематология към УМБАЛ „Св. Марина” гр. Варна.
    
Целта на тази среща е да коментираме заедно предизвикателствата пред лечнието на хронична миелоидна левкемия, свързани с проследяване на терапевтичния отговор и подобряване придържането към лечението.