Национална среща на пациенти с хронична миелоидна левкемия в Ловеч

07.12.2010

На 11 декември 2010 г. от 12:00 до 18:00 часа в хотел "Лиани" в Ловеч ще се проведе национална среща на пациенти с хронична миелоидна левкемия (ХМЛ) и техни близки и лекари, които ги лекуват.
    
Целта на тази среща е да коментираме заедно предизвикателствата пред лечнието на хронична миелоидна левкемия, свързани с проследяване на терапевтичния отговор и подобряване придържането към лечението, както и да набележим заедно основните активности на пациентската организация за 2011 г. Заповядайте!