Среща на пациенти с ХМЛ и техните близки в София

20.04.2011

Срещите на пациентите с хронична миелоидна левкемия в цялата страна продължават!

30 април 2011 г. от 11:00 до 17:00 часа в хотел „СИЛВЪР ХАУС” в гр. София ще се проведе среща на пациенти с хронична миелоидна левкемия (ХМЛ) и техни близки, както и лекари, които ги лекуват в СБАЛХЗ, гр. София.

Целта на тази среща е отново да коментираме заедно предизвикателствата пред лечението на хроничната миелоидна левкемия, свързани с проследяването на терапевтичния отговор и подобряване придържането към лечението.

Подобни срещи продължават да събират десетки пациенти и техни близки и се оказват изключително полезни за участниците в тях. Това се видя и по време на последната среща в Плевен (9 април 2011 г.)    

Заповядайте!