Среща на пациенти с ХМЛ и техните близки в Плевен

07.04.2011

На 9 април 2011 г. от 11:00 до 17:00 часа в хотел „РОСТОВ” в гр. Плевен ще се проведе среща на пациенти с хронична миелоидна левкемия (ХМЛ) и техни близки, както и лекари, които ги лекуват в Клиниката по хематология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, гр. Плевен.


Целта на тази среща е да коментираме заедно предизвикателствата пред лечението на хронична миелоидна левкемия, свързани с проследяване на терапевтичния отговор и подобряване придържането към лечението.

Подобни срещи се оказват изключително полезни за участниците в тях и това се видя по време на вече проведените срещи във Варна (27 ноември 2010 г.), София (12 март 2011 г.) и Пловдив (26 март 2011 г.).    
Заповядайте!