Покана за годишна среща в Ловеч

26.10.2011

Национално сдружение на хора страдащи от Хронична миелогенна левкемия-ХМЛ
Организира годишна среща за пациенти
5-6 ноември (събота и неделя)
Място на провеждане- град Ловеч, хотел Лиани
Пристигане 05.11. 12:00 часа, заминаване 06.11. 14:00 часа
На срещата ще присъстват лекари, които ще изнесат актуални лекции
Очакваме Ви, за да зададете своите въпроси