Срещи на пациенти с ХМЛ и техните близки в Пловдив и София

29.02.2012

През м. март подновяваме срещите на пациентите с хронична миелоидна левкемия в цялата страна !

Първата среща ще се проведе в ПЛОВДИВ на 10 март 2012 г. от 12:00 до 17:00 часа в парк-хотел „САНКТ ПЕТЕРБУРГ" на бул. „България" 97. На срещата са поканени да присъстват пациенти с хронична миелоидна левкемия (ХМЛ) от Пловдив и региона, техни близки, както и лекари, които ги лекуват.

Втората среща организираме в СОФИЯ на 11 март 2012 г. от 12:00 до 17:00 часа в хотел „СИЛВЪР ХАУС” на бул. „Симеоновско шосе" 6 (до Зоопарка). Поканени са пациентите от София и региона, заедно с техни близки и отново техни лекуващи лекари.

Целта на тази срещи е да обсъдим заедно какво се променя или очакваме да се промени в лечението и проследяването на хроничната миелоидна левкемия през настоящата година.

За повече информация може да се свъжете с Христофор Христов на телефон 0884 002 112 или с медицинска сестра Вандова на телефона на Зелената линия 0882 266 466.

Заповядайте !