Преценка на възможностите за лечение на ХМЛ

02.05.2010

Ако сте новодиагностициран пациент с ХМЛ или се грижите за някого с ХМЛ, програмата ХМЛ Връзки на Дружеството по левкемия и лимфома е Вашият източник на информация, подкрепа и надежда. За да получите текуща, достоверна и разбираема информация за ХМЛ и възможните лечения, можете да ни посетите онлайн на адрес http://cml.lls.org

Повече възможности, по-труден избор: дилемата за решаване кое лечение

През последните няколко години видяхме наистина безпрецедентен напредък в лечението на хроничната миелоидна левкемия (ХМЛ). Сега съществуват повече и по-добри възможности от преди. Повече възможности водят до по-голям избор, и взимането на решение може да бъде предизвикателство.

Ако Вие или някой, когото познавате е изправен пред диагноза ХМЛ, съществуват няколко възможности за лечение. Според последните препоръки, двете най-препоръчвани възможности за основно лечение на ХМЛ са високодозовата химиотерапия с трансплантация на стволови клетки (ТСК – SCT) и прицелната терапия с Gleevec® (imatinib mesylate). Високодозовата терапия с ТСК дава надежда за излекуване. Въпреки това, тя не е подходящ вариант за всеки и може да причини сериозни странични ефекти. Прицелната терапия с Gleevec предлага начин за контролиране на ХМЛ и е възможно да предотврати прогресирането й. И двете възможности са обещаващи, все още предстои да се определи коя е по-добрата. Отговорите на всяко от двете лечения силно зависят от конкретния пациент, а продължителността на ремисията, резултат от прицелната лекарствена терапия, все още се оценява.

Изследователите работят упорито, за да открият информация, която ще помогне да си изясним отговора на този въпрос. Междувременно, ХМЛ пациентите, които са кандидати за двете терапии от първа линия се сблъскват с въпроси като част от процеса на вземане на решение относно лечението им.

Как може да Ви помогне тази брошура

Тази брошура може да Ви помогне да си отговорите на някои от тези въпроси. Тя изследва няколко теми, свързани с взимането на решение относно лечението, включително:

 • За и против високодозовата химиотерапия, последвана от ТСК
 • За и против прицелната лекарствена терапия с Gleevec
 • Важни съображения при преценяне на възможностите

Високодозова химиотерапия с трансплантация на стволови клетки

Възможни предимства

 • Надежда за възстановяване и излекуване – Високодозовата терапия с ТСК е единственото известно лечение на ХМЛ, за което се знае, че има вероятност да излекува.

Възможни рискове и ограничения

 • Странични ефекти от високодозовата химиотерапия - Понеже високодозовата химиотерапия убива здрави клетки освен раковите, възможни са някои странчини ефекти. Сред най-често срещаните са инфекцията (поради загуба на бели кръвни клетки, които в противен случай биха отблъснали нахлуващите микроби) и кървене (поради загубата на тромбоцити, които помагат при съсирването на кръвта). Други странични ефекти, свързани с химиотерапията, включват гадене, повръщане, умора, загуба на апетит, възпаление на устата, косопад и кожни реакции.
 • Реакцията на присадката спрямо приемника - Graft-versus-host disease (GVHD) – GVHD е усложнение, което се появява, когато клетките от донор разпознаят клетките на пациента (“приемника”) като чужди и ги атакуват. Тази реакция, която се появява при много пациенти, варира от много слаба до животозастрашаваща. Често може да бъде контролирана със стероиди или други лекарства, които подтискат имунната система.
 • Емоционални и социални предизвикателства – ТСК изисква продължителна хоспитализация и необходимите след това грижи могат да бъдат покрити от застраховката. За напътствия при намирането на финансови източници, които осигуряват финансова помощ за заплащане цената на ТСК, моля да се обадите в Информационния център на Дружеството за левкемия и лимфома на тел: 1-800-955-4572
 • Възможността от рецидив/влошаване – ТСК дава възможност за излекуване, но не и гаранция. Рецидив се появава при приблизително 3 или 4 на всеки 10 души, които минават през ТСК с подходящ донор-роднина.

Минитрансплантацията”: възможността се проучва

По-малко интензивната трансплантация, наричана също и “минитрансплантация” или немиелоаблативна трансплантация, използва по-ниски, по-малко токсични дози химиотерапия, за да подготви пациента за инфузия на стволови клетки. По-малките дози от антираковото лекарство унищожават някои, но не всички здрави костно-мозъчни или ракови клетки. Надеждата е, че имунните клетки, произведени от стволовите клетки на донора ще работят за унищожаването на раковите клетки, които не са били унищожени от химиотерапията, в това, което се нарича “ефект на присадката спрямо тумора”. Минитрансплантацията все още се смята за изследователско лечение на ХМЛ. Понастоящем протичат поне две клинични проучвания.
 

Прицелна терапия с Gleevec® (imatinib mesylate)

Gleevec е нов вид антираково лекарство, създадено специално да се прицелва в мутиралия протеин, тирозин киназа, който се поризвежда от анормалния ген BCR-ABL, открит в хромозома 22 (Филаделфийска хромозома) при хора с ХМЛ. Gleevec блокира изпращането на съобщение от този протеин за непрекъснато създаване на анормални бели кръвни клетки (левкемийни клетки). Докато традиционната химиотерапия убива както раковите, така и нормалните клетки, Gleevec се прицелва единствено в клетки, причинители на рак, като същевременно минимизира вредата за нормалните клетки.

Възможни предимства/ползи

 • Предпазване от прогресиране на заболяването и контрол на ХМЛ – Gleevec доказано предизвиква високи нива на хематологичен и цитогенетичен отговор и е по-ефективен за повече пациенти, отколкото други лекарства при ранна фаза на ХМЛ.
 • По-малко сериозни странични ефекти – Повечето хора, които приемат Gleevec, получават някои странични ефекти. Но понеже Gleevec се цели единствено в клетки с ХМЛ и оставя другите клетки относително незасегнати, страничните му ефекти са по-малко и по-слаби от тези при ТСК.
 • Удобен и неразрушаващ – Gleevec е перорално лекарство, което се приема веднъж дневно. Не се изисква хоспитализация за това лечение. Хората на Gleevec трябва да си правят периодични проверки на здравния статус, брой на кръвните телца и кръвен и/или костно-мозъчен цитогенетичен анализ.

Възможни рискове и ограничения

 • Несигурност относно дългосрочната ефективност – Цялата налична информация показва, че пациентите, лекувани с Gleevec има голяма вероятност да достигнат пълна ремисия. Въпреки това, понеже лекарството е само на няколко години, все още не се знае дали достигнатите с Gleevec ремисии ще бъдат толкова дълги, колкото тези, достигнати с успешна високодозова химиотерапия и ТСК. Понастоящем върви проучване, което се занимава с неотговорените въпроси, които остават за лечението с Gleevec.
 • Странични ефекти – Въпреки че Gleevec причинява доста по-малко странични ефекти отколкото високодозовата химиотерапия и ТСК, нежеланите му реакции все пак могат да тревожат пациентите, които ги имат. Те могат да бъдат задържане на течности, гадене и повръщане, мускулни крампи, диария, обрив и умора. Тези нежелани реакции често могат да бъдат овладяни без да се спира терапията.
 • Възможна нужда от дългосрочна терапия – Сред неотговорените въпроси е колко време трябва да се приема Gleevec от пациенти, които отговарят на лечението. Понеже все още не е известно какво може да се случи на пациентите, които прекъснат взимането на Gleevec, повечето специалисти понастоящем препоръчват да се продължава за неопределно време.
 • Цена – Gleevec е скъпо лечение. Някои индивидуални застрахователни планове може да осигурят поне частично покриване, докато други не могат. Участието в клинични проучвания е друг начин за получаване на Gleevec. Дружеството по левкемия и лимфома може да предостави актуална информация за клиничните проучвания.

В търсене на отговори: клиничните проучвания и Gleevec

Въпреки че Gleevec е широко признат като пробив в лечението на ХМЛ, остава още много да се научи относно оптималното му използване. Има надежда, че текущите и бъдещи клинични проучвания ще отговорят на следните въпроси:

 • Колко дълго Gleevec контролира ХМЛ?
 • Действително ли Gleevec лекува пациентите с ХМЛ?
 • По-ефективни ли са по-високите дози Gleevec от стандартната доза?
 • Ще стане ли по-ефективен Gleevec ако се дава в комбинация с други химиотерапевтчини лекарства?
 • Как могат пациентите с цитогенетичен отговор да постигнат молекулярен (липса на левкемийни клетки, откривани чрез      PCR тест)
 • Как може да бъде преодоляна резистентността към Gleevec?

Ключови съображения при взимане на решение за лечението

Решението кое лечение за ХМЛ да се избере, може да се окаже трудно. Всеки подхожда към процеса на взимане на решения по различен начин. Независимо от методите Ви, някои ключови теми може да Ви помогнат да направите избора си:

 • Открийте с какви възможности разполагате и тогава претеглете “за” и “против”. Вашият лекуващ екип може да Ви каже кои възможни алтернативи за лечение може да са подходящи за Вас. След като знаете какви са възможностите, съберете за тях възможно най-много информация. Дружеството по левкемия и лимфома може да Ви помогне да получите информация за всяко от възможните лечения на ХМЛ.
 • Научете нивата на отговор към лечението и как да ги използвате с Вашия лекуващ екип, което ще насочи вземането на решение. Независимо от избрания вариант на лечение на ХМЛ, важно е да говорите открито с вашия лекуващ екип за целта Ви. Целите на лечението варират при всеки пациент, и степента, с която отговаряте и напредвате към целта, може да Ви помогне да ръководите решенията си относно лечението, както сега, така и в бъдеще. За повече информация относно тестовете, нивата на отговор на лечението, и какво означават, вижте брошурата на Дружеството за левкемия и лимфома “Максимизиране на отговора при лечението на ХМЛ ”.
 • Опознайте и уважавайте личните си изисквания, нужди и предпочитания. Всяко лечение има своите възможни предимства и никое от тях не е без риск. Кои предимства и рискове на лечението са най-важни? Отговорът на този въпрос може да е различен за всеки, който го задава. За да си изясните Вашата позиция, обръщането към другите може да помогне – Вашия лекуващ екип, семейството Ви, близките приятели и Дружеството за левкемия и лимфома.
 • Разберете, че има някои въпроси, които все още нямат съответни отговори. Може да бъде едновременно обезсърчаващо и страшно да взимате решение с непълна информация, която да Ви насочва. Изследователите работят упорито всеки ден “да запълнят празнините” и да предоставят на лекарите и пациентите информация, необходима им, за да вземат най-доброто решение относно лечението. Много въпроси, чииито отговори ще помогнат на пациентите в различни стадии на ХМЛ да изберат между високодозова химиотерапия с ТСК и Gleevec, остават отворени. Някои от тези въпроси са:
  • За тези, които имат подходящ донор, кои пациенти трябва да се лекуват първо с Gleevec, и кои първо с високодозова химиотерапия и ТСК?
  • Има ли предимство терапията с Gleevec ако пациентът рецидивира след високодозова химиотерапия с ТСК?
  • Може ли използването първо на Gleevec да подобри успеха или излага на опасност ефективността на последващата ТСК?

Има надежда, че клиничните проучвания скоро ще отговорят на тези въпроси. До тогава, една открита дискусия с Вашия лекуващ екип ще помогне да откриете отговорите, които са правилни за Вас.

Как може да помогне Дружеството за левкемия и лимфома

Дружеството за левкемия и лимфома предлага богата информация, насоки и подкрепа за пациентите и техните семейства, които живеят с ХМЛ или с друг вид рак на кръвта. Информационният център на Дружеството (IRC) предлага информация за ХМЛ, лечение и клинични проучвания, и подкрепа. За да получите достъп до най-актуалната информация по тези и други въпроси, които могат да Ви помогнат да получите най-добрия отговор на Вашето лечение, влезте в уебсайта на Дружеството http://cml.lls.org

Решение днес с поглед към бъдещето

Колкото и да е труден процесът на вземане на решение, окуражаващо е да знаете, че възможностите за лечение, известни понастоящем са далеч по-добри от тези преди няколко години. Пациентите, диагностицирани с ХМЛ днес имат достъп до лечения, които предлагат истинско обещание за побеждаване на болестта. Развитието на високодозовата химиотерапия с ТСК и ефективността на прицелните терапии като Gleevec са възвърнали доброто здраве и качеството на живот на хората от всички стадии на ХМЛ.

Няма достатъчно информация, която да позволи еднозначен отговор на въпроса кое от двете начални лечения на ХМЛ е за предпочитане. Рисковете, свързани с химиотерапията и ТСК намаляват с всяко изминало десетилетие, но остават значителни и могат да бъдат твърде високи за някои пациенти. Текущо проучване може да разкрие начини за намаляване на тези рискове и може да измести равновесието между риск и полза в полза на ТСК. От друга страна, прицелната терапия с Gleevec дава възможност да се получи отговор на терапията при дори по-голям брой пациенти, и изследователите сега търсят начини за оптимизиране и задържане на този отговор. Колкото повече се научава, равновесието риск/полза може да се измести в полза на прицелната лекарствена терапия.

С повече налична информация, но без определни правила, които да насочват процеса на вземане на решение, всеки избор за лечение на пациента трябва да бъде индивидуализиран. Докато има надеждна информация за ХМЛ от различни източници, лекуващият екип на пациента е основният източник за съвети и препоръки. Близкото сътрудничество между добре осведомения лекуващ екип и един информиран пациент, осигурява възможно най-добър резултат чрез днешните възможности за лечение.

План на действие

Тези въпроси могат да Ви помогнат да говорите с Вашия лекуващ екип.

1. И високодозовата химиотерапия с ТСК, и прицелната терапия с Gleevec ли са варианти за мен?
Да? Не ?Ако не, кое лечение не е вариант за мен и защо?

2. Ако нито ТСК, нито прицелната лекараствена терапия са варианти за мен, има ли други възможности за лечение, които трябва да обмисля?

3. Какви са ползите от възможните за мен варианти за лечение?

4. Какви са рисковете и страничните ефекти на възможните за мен варианти на лечение, и как може да ги овладеем?

5. Какво определено лечение бихте ми препоръчали?

6. Ако избера високодозовата терапия с ТСК и тя не е успешна или болестта ми рецидивира, как това може да повлияе на по-късно използване на Gleevec?

7. Ако избера първо прицелна терапия с Gleevec и тя не е успешна, как това може да повлияе върху успеха на по-късното използване на високодозовата терапия с ТСК ?

Надяваме се, че тaзи брошура Ви е помогнала да научите за начините да максимизирате отговора Ви на ХМЛ терапията. Ако имате въпроси по която и да е от темите в брошурата, или ако сте ново-диагностициран пациент, който търси да научи повече за ХМЛ, Дружеството за левкемия и лимфома е тук да Ви помогне.

Тази брошура в част от серията безплатни образователни програми, които говорят за проблемите и предизвикателствата пред пациентите в ХМЛ и техните семейства. Други теми в тази серия:

 • Разбиране важността на тестването на кръвта и костния мозък по време на лечението на ХМЛ
 • Да научим езика на ХМЛ: Справяне с нова диагноза
 • Финансово-здравни въпроси: Управление на парите, информация за осигуровки, финансови източници
 • Крачката на прогреса: Най-новия напредък в лечението на ХМЛ
 • Да живееш с ХМЛ: Овладяване на страничните ефекти
 • Сезони на оцеляването: Лице в лице с бъдещето

За да чуете архивираните телефонни образователни програми или да видите записите от програмите в тази серия, посетете ни онлайн на http://cml.lls.org