Максимизиране на отговора на терапията при ХМЛ

23.04.2010

Ако сте новодиагностициран пациент с ХМЛ или се грижите за някого с ХМЛ, програмата ХМЛ Връзки на Дружеството по левкемия и лимфома е Вашият източник на информация, подкрепа и надежда. За да получите текуща, достоверна и разбираема информация за ХМЛ и възможните лечения, моля да ни посетите онлайн на адрес http://cml.lls.org

Фактори, които формират успеха на лечението на ХМЛ
Когато болните са в хронична фаза на хронична миелоидна левкемия (ХМЛ), целта на терапията е да разруши всички клетки, които съдържат Филаделфийската хромозома (Ph). Когато тези клетки са намалени в големи количества или унищожени, това се нарича цитогенетичен отговор. Целта на терапията е да се достигне пълен цитогенетичен отговор (0% от клетките да съдържат Ph хромозома). Когато пациентите са в напреднала или бластна фаза/криза на ХМЛ, целта на терапията е или да се унищожат всички клетки, които съдържат Ph хромозома или, ако това не е възможно, да се върне заболяването към хроничната фаза.

Сега има много възможности за лечение на ХМЛ, и изследователите настойчиво проучват нови средства всеки ден. Те също изследват начините за максимизиране на отговора към сегашните леченията. Вземането на решение кое лечение е най-добро за отделен човек се основава на индивидуални фактори, включително стадия на болестта по време на диагнозата и видовете лечения, вероятно използвани преди.

Без значение на избрания вариант на терапия, пациентите с ХМЛ и техните семейства със сигурност си задават въпроси относно лечението им.

Как може да Ви помогне тази брошура
Тази брошура може да Ви помогне да си отговорите на някои от тези въпроси. Тя изследва няколко теми, свързани с получаването на най-добър отговор на терапията при ХМЛ , включително:

 • Как да разберете дали лечението действа: следене на отговора на лечението при ХМЛ
 • Фактори, които влияят върху успеха на лечението
 • Възможности за напредване: поддържане на отговора и справяне с възможна резистентност

Следене на отговора на лечението при ХМЛ
Понастоящем съществуват няколко лечения на ХМЛ. Единствената дефинитивна терапия (т.е. която води до пълно излекуване) е трансплантация на стволови клетки . Въпреки това, тази възможност не е подходяща за всеки. Други възможности включват imatinib mesylate (Gleevec®), прицелна терапия, която е насочена към спиране на растежа на клетките с Ph и други лекарствени терапии като interferon-alpha, cytarabine (или Ara-C), busulfan и hydroxyurea.

Отвореният диалог с Вашия лекар: важна част от лечението

Няма значение кое ХМЛ лечение прилагате, важно е да говорите открито с Вашия лекар за целите на лечението. Един отворен диалог с лекаря може да Ви помогне да разберете какви видове отговор се очакват от Вашето лечение. Може да помогне да говорите за притесненията, които имате за качеството Ви на живот. Например, може да обсъждате начините на овладяване на възможните нежелани реакции, за да се чувствате възможно най-добре по време на лечението. Знанието за целите на ХМЛ лечението, може да Ви помогне заедно да установите дали терапията се движи в правилна посока. Ако не знаете все още за целите на терапията Ви, моля вижте Плана на действие в края на тази брошура за въпроси, които бихте задали на Вашия лекар.

Тестове по време на лечението

В зависимост от прилаганото Ви ХМЛ лечение, ще имате допълнителни тестове по време на терапията. Всеки тест Ви носи различен вид информация, но всички се правят с една цел: да определите заедно с Вашия лекар дали лечението върви добре. Възоснова на резултатите от тестовете, лечението Ви може да бъде променено, ако е неообходимо, за да Ви помогне да се придвижите напред към целта на Вашата ХМЛ терапия. В следващите редове се изброяват видовете тестове, които може да се направят.

 • Хематологично тестване – Това е основен кръвен тест, който се прави, за да преброи и проследи броя бели кръвни клетки (БКК - WBC) в кръвта Ви. Хематологичното тестване (кръвно преброяване) показва колко близо сте до достигане на целта на връщане броя на Вашите БКК към нормално ниво. Постигнали сте пълен хематологичен отговор, когато броят на БКК, тромбоцитите и броят на червените кръвни клетки, е в нормални граници за поне 4 седмици.
 • Цитогенетично тестване – Този тест включва взимане на проба от около 20 костно-мозъчни клетки и преброяване в колко от тях все още се съдържа Ph хромозома. Хората могат да имат различни видове цитогенетични отговори:
  • Пълен цитогенетичен отговор (ПЦО - CCR) се постига, когато липсват клетки (0%) с Ph хромозома; това е целта на лечението за повечето хора.
  • Частичен цитогенетичен отговор се постига, когато броят клетки с Ph хромозома е намален и те са от 1% до 35% от всички клетки.

Цитогенетичното тестване трябва да се извършва на всеки 3 до 6 месеца, за да помогне на Вас и Вашия лекар да проследите напредъка и да установите дали се движите към целта. За пациенти, които са постигнали ПЦО, лекарите могат да предложат по-чувствителен тест, наречен ПВР (PCR) – полимеразна верижна реакция. Този тест може да се направи за кръвни или костно-мозъчни клетки. ПВР може да открие 1 левкемична клетка сред 1 милион клетки – дори когато Ph хромозамата не може да бъде открита чрез цитогенетичния тест. Липсата на левкемични клетки в ПВР теста се нарича молекулна ремисия.

Фактори, които влияят върху отговора на лечението

За повечето хора, целта на лечението е да се постигне пълен цитогенетичен отговор или 0% клетки с Ph хромозома. Всеки ден, изследователите научават нови неща за факторите, които могат да максимизират отговора на лечението при ХМЛ . Два важни фактора са дозирането и овладяването на страничните ефекти.

Познаването на факторите, които влияят върху отговора, помага на хората с ХМЛ да играят активна роля в борбата за постигане на най-добрия възможен резултат. Въпреки това, важно е да се разбере, че отговорът на лечението се различава при различните хора.

Поддържане на оптимална доза

Постигането на възможно най-добрите резултати изисква използването на най-подходящото лекарство по време на терапията. Всяко лекарство има препоръчителна доза или дозови граници, които са доказано ефективни и добре поносими от пациентите. Твърде ниската доза може да доведе до по-ниска от оптималната ефективност, докато твърде високата доза може да доведе до много нежелани реакции и да е трудно поносима. Поради тази причина, преди едно лекарство да получи одобрение от FDA, изследователите трябва да проведат внимателни клинични проучвания, за да установят коя доза осигурява най-добрия баланс между ефективност и поносимост.

В случая с Gleevec®, настоящият стандарт за лечение на ХМЛ в хронична фаза, проучването показва, че започването на терапията с подходяща доза е много важно за ефективността й. Изискванията за дозиране за отделните пациенти могат да се различават. Целта на лечението е да се предпише дозата Gleevec, която има вероятност да даде възможно най-добрите резултати. В някои случаи, след като е измерен отговора на пациента, тези дози могат да бъдат регулирани чрез увеличаване.

Понякога, когато се появят нежелани реакции, може да се наложи прекъсване на терапията с Gleevec или намаляване на дозата. Чрез добро овладяване на нежеланите реакции, предписаните дози Gleevec могат често да бъдат поддържани без намаляване на дозата или прекъсване, което може да помогне за максимизиране резултатите от лечението. За общ поглед върху препоръчителното оптимално дозиране за пациенти с ХМЛ (в хронична, напреднала или бластна фаза) може да посетите уебсайта на фирмата производител на Gleevec:  www.gleevec.com

Овладяване на нежеланите реакции

Всяко лечение на ХМЛ има някои нежелани реакции. Те варират от лечение на лечение, както и от пациент на пациент. Нежелана реакция, получена от един човек, може да не се получи от друг.

Ако Вие получите някакви странични ефекти, уведомете вашия доктор или медицинска сестра. Те ще могат да Ви предложат мерки, които да вземете, за да ги облекчите. Много от нежеланите реакции могат да бъдат овладяни така, че да не пречат на лечението. Работата с Вашия екип по лечението за овладяване на нежеланите реакции е важна, защото продължителното лечение с най-ефективната доза Ви дава най-добрия шанс за постигане на целта на терапията. За повече информация относно овладяването на нежеланите реакции, вижте Брошурата на Дружeството за левкемия и лимфома “Да живееш с ХМЛ: Овладяване на нежеланите реакции” (Living with CML: Managing the Side Effects ). Може да получите копие като посетите сайта на Дружеството http://cml.lls.org

Как може да помогне Дружеството за левкемия и лимфома

Дружеството за левкемия и лимфома предлага богата информация, насоки и подкрепа за пациентите и техните семейства, които живеят с ХМЛ или с друг вид рак на кръвта. Информационният център на Дружеството (IRC) предлага информация за ХМЛ, лечение и клинични проучвания, и подкрепа. За да получите достъп до най-актуалната информация по тези и други въпроси, които могат да Ви помогнат да получите най-добрия отговор на Вашето лечение, влезте в уебсайта на Дружеството http://cml.lls.org

Какво може да научите от листовката за пациента

Листовката за пациента, известна и като информация за предписване, или накратко ЛП, се изготвя от производителя на лекарството, за да предостави на медицинските специалисти информация, която им е необходима да предписват, изпълняват и прилагат лекарството. Има доста неща, които пациентите могат да научат от листовката. Вашата аптека трябва да разполага с листовките на всички лекарства, които продава. Помолете Вашия аптекар да Ви даде една листовка или се свържете с производителя.

Всички ЛП трябва да бъдат одобрени от FDA (в България – Изпълнителната агенция по лекарствата - ИАЛ) преди да бъдат отпечатани. По-долу ще видите някои от точките, включени в ЛП и информацията, която може да очаквате да откриете в нея.

Описание (Търговско наименование на лекарствения продукт, количествен и качествен състав, лекарствена форма): Описва генеричното наименование на лекарството и неговите активни и неактивни съставки, и описание на лекарствената му форма.

Клинични проучвания: Описва резултатите от ключовите клинични проучвания, проведени за доказване ефективността на лекарството и получаване одобрението на FDA.

Показания и използване: Описва диагнозата или диагнозите, за лечението на които има одобрение от FDA.

Противопоказания: Описва случаите, в които лекарството не трябва да се използва, защото риска от използването му ясно надвишава предимствата му.

Предупреждения: Излага ограниченията за използване на продукта поради сериозни нежелани реакции или възможни проблеми с безопасността (Например, някои лекарства предупреждават срещу използването им по време на бременност)

Предпазни мерки: Предоставя информация за специалните грижи, които лекарите и пациентите трябва да полагат, за да осигурят безопасно и ефективно използване на лекарството.

Нежелани реакции: Предоставя информация за страничните ефекти на лекарството; често описва нашироко нежеланите реакции, които възникват по време на, а понякога след клиничните проучвания, дори да са засегнати малко хора.

Дозировка и прилагане: Описва препоръчителната начална и обичайна доза и границите на дозиране на лекарството; също така описва честотата на прилагане и разяснява как се приема лекарството (например, преди или по време на хранене, или с какво количество течности) и как лекарят трябва да променя дозировката в определени случаи.

Възможности за напредък

Това е време на големи надежди и оптимизъм за хората с ХМЛ и техните близки. Изследователите работят неуморно и упорито на няколко фронта едновременно, за да открият и настроят схемите на лечение, които ще помогнат:

 • Да осигурят цитогенетичен отговор при хора, които още не са го достигнали
 • Да поддържат възможно най-добър отговор при хора, които вече са го постигнали
 • Да възстановят отговора при хора, които са развили резистентност

Понастоящем се проучват разнообразни възможности за постигането на тези цели.

Покачване на дозата на Gleevec®
Прави се проучване, за да се установи най-добрата доза Gleevec в отделни случаи при пациентите. Изследователите изучават много условия, при които покачването на дозата може да помогне при оптимизирането на отговора на лечението:

 • Липса на хематологичен отговор след 3 месеца
 • Липса на цитогенетичен отговор след 6 до 12 месеца
 • Загуба на вече постигнат хематологичен или цитогенетичен отговор
 • Прогресиране на ХМЛ по всяко време

Комбиниране с други лекарства
Изследователите проучват дали добавянето на едно или повече лекарства към терапията с Gleevec може да доведе до по-добър отговор или да възстанови отговора след като е развита резистентност. Сега се провежда голямо клинично проучване за сравнение на Gleevec 400 mg спрямо Gleevec 800 mg спрямо Gleevec с Ara-C спрямо Gleevec с interferon.

Други възможности
Изучават се редица стратегии в опит да се достигне крайната цел на ХМЛ терапията – унищожаване на всички левкемични клетки. Сред тях са медикаменти тип: “Gleevec - второ поколение” и ваксини, създадени да впрегнат способността на имунната система да спре растежа на болните клетки.

С продължаващо сътрудничество на отдадени изследователи и първите пациенти, които учавстват в ХМЛ клинични проучвания, има надежда, че целта за максимален отговор на лечението ще бъде възможна за все повече хора с ХМЛ.

План на действие

Важно е да знаете възможно най-много за личното Ви лечение. Следните въпроси могат да Ви помогнат да получите информация, която да прибавите към разбирането си за това, какво е планирано за Вашето лечение и какво може да очаквате.

1. Каква е целта на лечението ми? Какъв вид отговор се очаква от лечението ми?

2. Какви са резултатите от последните ми хематологични тестове? Колко често ще трябва да правя тези тестове?

3. Правено ли е цитогенетично тестване на костно-мозъчните ми проби? Да? Не? Ако да, какви са резултатите?

4. Колко често ще ми правят цитогенетично тестване?

5. Ще бъде ли променено лечението ми възоснова на резултатите от цитогенетичните тестове? Да? Не? Ако да, какви промени ще настъпят?

6. Ще ме подлагат ли на ПВР тест (PCR)? Ако да, кога и колко често ще бъде повтарян?

Надяваме се, че тaзи брошура Ви е помогнала да научите за начините да максимизирате отговора Ви на ХМЛ терапията. Ако имате въпроси по която и да е от темите в брошурата, или ако сте новодиагностициран пациент, който търси да научи повече за ХМЛ, Дружеството за левкемия и лимфома е тук да Ви помогне.

Тази брошура в част от серията образователни програми, които говорят за проблемите и предизвикателствата пред пациентите в ХМЛ и техните семейства. Други теми в тази серия:

 • Разбиране важността на тестването на кръвта и костния мозък по време на лечението за ХМЛ
 • Да научим езика на ХМЛ: Справяне с нова диагноза
 • Финансово-здравни въпроси: Управление на парите, информация за осигуровки, финансови източници
 • Крачката на прогреса: Най-новият напредък в лечението на ХМЛ
 • Да живееш с ХМЛ: Овладяване на страничните ефекти
 • Сезони на оцеляването: Лице в лице с бъдещето

За да чуете архивираните телефонни образователни програми или да видите записите от програмите в тази серия, посетете ни онлайн на http://cml.lls.org