Полезна информация

Начало | Полезна информация

Постер за New Horizons

13.07.2011

Постер за New Horizons повече

Преценка на възможностите за лечение на ХМЛ

02.05.2010

Ако сте новодиагностициран пациент с ХМЛ или се грижите за някого повече

Максимизиране на отговора на терапията при ХМЛ

23.04.2010

Ако сте новодиагностициран пациент с ХМЛ или се грижите за някого повече