Здравейте!

Казвам се Христофор Христов и съм председател на Националното Сдружение на Хората Страдащи от ХМЛ в България.

Пред вас е обновеният сайт на нашето сдружение, посветен на пациентите с Хронична миелогенна левкемия (ХМЛ), чрез който се надявам да бъдем полезни, предлагайки интересна и актуална информация. От друга страна разчитаме и на Вашата активност. Ако сте намерили материал, който считате за полезен - пратете ни го, ако имате въпроси или искате да участвате в нашите инициативи и мероприятия - свържете се с нас.

Нека с общи усилия и за обща полза потвърдим максимата на нашето сдружение, завещана ни от Снежана:

"Ако сме единни успехът ни е гарантиран!"

Ваш Христофор

Моята история

Въпреки болестта, станах баща

Б.М.М мъж на 47г. Бях диагностициран с ХМЛ през октомври 1998 г. Всичко стана случайно. Около месец се чувствах отпаднал

повече